Kaplanturbiner med verkningsgrad i toppklass

  • Högeffektiva turbiner typ Kaplan.
  • Oljefri i vattenförande delar.
  • Reglering av både ledskenor & löphjul.
  • Direktdriven generator.
  • Rätt pris genom låg OH kostnad.
  • Driftsäkerhet genom väl beprövad rostfri konstruktion & vattenfilter.
  • Svensk konstruktion och tillverkning.

Kontakta oss på vattenkraftbolaget redan idag för ett samtal om vad vi kan erbjuda dig. Kontakt

 

Mer info om vår Kaplanturbin: Kaplan

Här är en video av en av våra leveranser. Video Kaplanturbin
 

Följ bygget av ett kraftverk

Olle calles och Karlstad universitet på besök Olle calles och Karlstad universitet på besök

Här kan du följa oss under byggnationen av vattenkraftverk.

 

Vessigebro 600KW
 
 

Grindar & Grindrensare

Ulva kvarn med nytt intag lutande grind och smoltledare Ulva kvarn med nytt intag lutande grind och smoltledare

Vattenkraftbolaget har möjlighet att erbjuda kostnadseffektiva lösningar på grindar och grindrensare.

Mer om Grindar     

Mer om Grindrensare        


 

Solcellsdriven fjärrstyrd lucka med elektronisk Pegel

* Drivs via solcell.

* Styr dina luckor via Internet
 

* Analoga nivålarm 

* Digitala larm 

* Elektronisk pegel 

* Analog/digital information om    position lucka & vattennivå.


* Historik från alla givare.

* Fungerar även vintertid
 

Läs mer: Fjärrstyrd lucka & pegel


 

Whooshh! Ett helt nytt sätt att förflytta fisk förbi en damm.

Whooshh fiskpassage är ett helt nytt revolutionerande sätt att förflytta fisk vid kraftverk & dammar. Tester visar att metoden är överlägsen andra lösningar och dessutom kostnadseffektiv. Med denna metod får fisken kraft att passera många dammar utan att skadas eller tröttas ut!!   

Vi kan även erbjuda uppsamling av ålyngel samt system för passage nedströms en damm eller kraftverk. Läs gärna på länken nedan:

     Mer om Whooshh fiskpassager? Klicka Här

 

Vattenkraftbolaget får pris av Länsstyrelsen Dalarna
 
 '
 


 

Det är med mycket stor glädje som vi mottagit ett miljöpris från Landshövding Maria Norrfalk som "Dalapilot". Vi har fått priset för vår luckstyrning som minskat resande till dammar & luckor med 90%.

 
 

Verkningsgradsuppmätning.

Flödesmätning Flödesmätning

Vattenkraftbolaget erbjuder flödesmätning på tub samt uppmätning av fallhöjd där vi testar ert kraftverks prestanda.

 

Genom historik från tidigare produktion och uppmätta flöden så kan en optimal turbin tas fram av oss eller andra leverantörer. Mätningarna ger även en bra grund till en investeringskalkyl. Läs Mer: Flödesmätning Prata med oss innan köpet så slipper ni verkstadsbesök.