Brändkvarns Kraftstation 9,3m/ 230KW Genererad effekt 2013

Hultafors Kraftstation    20m / 250 KW  generarad Effekt År 2015

Sångåsens kraftstation  20m/ 290 KW  generarad Effekt År 2015

Vessigebro Kraftstation  23m / 600KW Genererad Effekt År 2016

Borkhults Kraftstation  8m /70Kw genererad effekt År 2017

Strömma Kraftstation 16m / 500KW Generead effekt År 2019

Dala Järna Kraftstation 17,8m /550KW Generead effekt År 2020

Lindesnäs  Kraftstation 18,4m /670 KW Generead effekt År 2021

 

Björkaholms Kraftverk AB

Björkaholms Kraftverk AB 
Lennart Svahn 
Ransbysätter 80 
686 97 Lysvik 
Tel: 0565-83080 
Epost: naturkraft@swipnet.se 

"Inför vår planerade ombyggnad av Björkaholms Kraftverk, stod vi inför valet att själva bygga ihop ett kraftverk av begagnad utrustning, eller att köpa en nyckelfärdig anläggning. Diverse kalkylerande och studiebesök gav vid handen att vi valde en nyckelfärdig anläggning. 

Vattenkraftbolaget hade det klart bästa alternativet. Både vad gällde pris, prestanda och konstruktion. 

Vi har nu producerat med vår JH 610 i över 20 år, och verkligen fått testa maskinen i ytterområdena, kapacitetsmässigt. Och kan konstatera att vi gjorde ett mycket bra val. 

Vi har fått en ypperlig service av anläggningen, och ta del av företagets breda erfarenhet av konstruktion och byggnation. 

Vi kan rekommendera Vattenkraftbolaget som din samarbetspartner i byggandet av småskalig vattenkraft. 

Vi står till förfogande för att svara på frågor, och ställer gärna upp på en visning på plats.

 

Lennart Svahn Lysvik