Verkningsgrad i ert Kraftverk.


Genom att mäta upp prestandan i ert kraftverk så kan vi få en bild av styrkor och svagheter. Vi har kompetens på att beräkna förluster i intag, galler tub trottelventil och turbin. Vår mätutrustning kan mäta flödet på tuber med en diameter mellan 300 mm och upp till 6m har en nogrannhet på 1-2 % av verkligt flöde.


Förutom flödesmätning så har vi tillgång till avvägningsinstrument samt tryckgivare för att verifiera fallhöjder.


Mätningen resulterar i en rapport om prestandan på ert kraftverk.


Kontakta oss gärna så berättar vi mer.//Kontakt