Intagsgrind i Aluminium

En ny typ av intagsgrind för små vattenkraftverk finns nu på marknaden. Den har utprovats i 6 år utan några som helst klagomål. Vår intagsgrind skiljer sig markant från traditionella järngrindar, rostfria grindar eller grindar i plast- och kompositmaterial.
Grinden har strömlinjeformade lameller av strängsprutat aluminium. Detta ger mindre fallförluster och därmed mindre produktionsförluster.

 

Många fördelar finns med denna typ av intagsgrind. Den är mycket lättrensad och de strömlinjeformade, hydrodynamiskt utformade lamellerna sänker strömningsmotståndet betydligt. Den har låg vikt och är i det närmaste underhållsfri.

 

Aluminium oxiderar mycket långsamt i sötvatten varför denna grind kräver ett minimum av underhåll. Trots mjukheten i jämförelse med stål är förslitningen från skräp, föroreningar eller av krattor inget problem. Det finns exempel på grindar i aluminium som körts i 40 år och fortfarande står sig bra.

 

Avståndet mellan lamellerna kan lätt ändras med de plastdistanser och sammanhållande rostfria stänger som grinden är hopfogad med. Stången är monterad ungefär mitt emellan lamellernas fram- och bakkant varför en renskratta inte fastnar på plasthylsorna vid rensning.


Den låga vikten medför att aluminiumgrindens sektioner, bredd 50-75 cm, kan monteras manuellt utan särskilda lyfthjälpmedel.

Maximal höjd för grinden är 6m. Höjden för varje grind samt avståndet mellan lamellerna specificeras vid varje beställning.

 

Montage av grind. OBS bilden ger skenet av ett farligt montage men lutningen är 30 grader vilket gör att man kan gå uppför grinden.
I detta fall (Strömsbergs kraftstation byter vi en grind med 80 graders lutning mot en ny grind med 30 graders lutning.