Vår Kaplanturbin

Evald Holmen vid föreläsning i Norge

Grundkonstruktionen har tagits fram i samarbete med Evald Holmen. Turbinen har sedan 1989 sålts och utvecklats av Willy Stendahl. Evald Holmen var en av Sveriges mest erfarna och kända turbinkonstruktörer och har arbetat med turbiner i över 40 år. Vi känner stolthet och tacksamhet för att Evald som nu gått ur tiden valde att delta i vårt arbete med den stora uppdatering som gjorts av grundkonstruktionen. I detta arbete har Även Willy Stensdahl (Weab turbiner) deltagit.

Alla vattenförande delar i maskinen är utfört i rostfritt material för längsta livslängd och minsta underhåll. 

 

    

För fler bilder Klicka på denna länk:  Bilder              Länk till: Prestanda Diagram

För mer detaljerad information om vår turbin Klicka Här: Detaljerad Info