Mer om vår Kaplanturbin

 Alla vattenförande delar i maskinen är utfört i rostfritt material för längsta livslängd och minsta underhåll. Alla rörliga delar är noggrant lagrade med glid- och kullager, vilket gör att det fordras små ställkrafter och ett minimum av slitage. Samtliga glidytor kan enkelt bytas ut genom att vi använder vattenlagrade bussningar &  foderhylsor på drivaxeln. Ett bra grundkoncept och ett gott samarbete med erfarna maskin & turbinkonstruktörer ger en garanti för ett mycket bra resultat på er investering.

 

Ny teknik har även tagits fram för vattenlagret och filtrering av vatten till vattenlager. Det här gör att risken för haveri i vattenlager minimerats även i de fall där skadliga partiklar finns i vattnet.

 

Vårt Löphjulsnav är tillverkat i rostfritt stål och har en yttre och en inre lagring för skoveltappen som säkerställer en stark konstruktion som håller skoveln på rätt plats även efter många års drift.

 

Turbinen är en fullt utvecklad kaplanturbin som tillverkas i storlekarna 280, 340, 415, 445  500, 550, 610, 750, 900, 1100 och 1450 mm löphjulsdiameter. Turbinen med fyra eller fem-bladiga Löphjul (6-bladigt kan komma framöver vid behov). Lämpliga fallhöjder är 3-30m.  Den fullt utvecklade Kaplanturbinen med den snäckformade spiralen ger mycket bra verkningsgrad redan vid 10% pådrag. 

Turbinens ledskenor och löphjulsskovlar justeras under drift och kombineras optimalt för resp stations förutsättningar. 

 

Denna turbintyp möjliggör en hög verkningsgrad inom maskinens hela arbetsområde. Turbinens verkningsgrad ligger mellan 90 - 94% beroende på storlek, placering & fallhöjd.

Den höga verkningsgraden uppnås genom att vi med reglerbara ledskenor kan styra vattnets mängd samt vattenspiralens form genom att justera ledskenan. Vid löphjulet tar skovlarna emot varje vattenspiral med en i förväg reglerad och för varje station optimerad vinkel. Möjligheten att reglera både ledskena och löphjul gör att verkningsgraden ofta ligger över 90% av tillgänglig energi i stora delar av flödesregistret. Genom en mycket god verkningsgradskurva så kan vi ofta bygga en lite större turbin vilket ger en högre maximal effekt samtidigt som vi kan klara riktigt låga flöden med bra verkningsgrad. 

 

Turbinen kan levereras med kilremsdrift, flatremsdrift eller direktkopplad generator. Den direktkopplade generatorn ger ca 4-6% bättre verkningsgrad mot en kilremsdrift genom att man slipper förluster i transmissionen.

 

För fler bilder, Klicka på denna länk: Bilder

Länsstyrelsen och EU har deltagit aktivt med finansiering av ny teknik i vår turbin i syfte att få fram en miljövänlig och mycket prisvärd Kaplanturbin för små och medelstora kraftverk. Turbinen ger goda förutsättningar för fisk att vandra genom utan skador. Vår teknik medför även att vi tagit bort all olja i vattenförande delar och istället använder vatten som smörjmedel.