Prestanda och verkningsgrad Enhetsturbinen

Dessa prestanda gäller för en liten turbin vid låg fallhöjd, en större turbin vid hög fallhöjd ger högre verkningsgrad.

En verkningsgradsuppräkning måste göras för varje turbins förhållande för att få rätt verkningsgrad som ofta ligger 1,0-2,5% högre än angiven kurva.