Solcellsdriven övervakning och reglering Sjöar & Dammar.

Solcellsdriven luckstyrning med pegel. Solcellsdriven luckstyrning med pegel.

Vattenkraftbolaget presenterar en ny typ av lucksyrning som drivs utan extern strömkälla på 24 alt 12V. Vår automatiserade luckstyrning laddas via solcell. Genom en automation av luckstyrningen kan rätt nivå hållas i de vattenflöden som kräver reglering och tillsyn. Automationen möjliggör även larm om flödena/övre/nedre vattenyta skulle bli mycket låga eller höga. Luckstyrningen medför även en betydande vinst såväl miljömässigt som ekonomiskt då den medför kraftigt minskade resor för reglering och övervakning av manuellt styrda luckor.

 

Fungerar detta vintertid?

Vi har testat denna utrustning vintertid i under mycket tuffa förhållanden och endast dagsljus räcker för att ladda batterier då vår elektronik kräver extremt lite ström.

 

Fastfrusna Luckor.

Vi har hydraulik som kan dra upp till 15 ton.  Vi kan av energiskäl inte värma luckor som frusit fast.

För att få möjlighet att köra på vintern bör luckorna byggas med lågfriktionsmaterial som minskar problemet med fastfrysning. Vi kan dessutom bygga luckor som genom cirkulation av vatten görs möjliga att justera vid extrem kyla.

Utrustningen kan även leverars utan solcell för 220V vilket medför att vi vid behov kan värma luckor.

 

I Nedan Video demonstrera vi funktionen av systemet.

Ovan bild visar diagram på vattennivå samt knappart för styrning av lucka
Ovan bild visar diagram på vattennivå samt knappart för styrning av lucka
Ovan bild visar laddning av batteri 12V i nov dec då luckan även regleras dagligen.
Ovan bild visar laddning av batteri 12V i nov dec då luckan även regleras dagligen.