Whooshh Fiskpassage

Vattenkraftbolaget är stolta att presentera ny innovativ teknik tillsammans med vår partner Whooshh Innovation. Whooshh är en helt ny metod för att förflytta vandringsfisk förbi hinder som hindrar vandring. Tekniken har provats i USA under några år på framförallt Lax med mycket goda resultat. Resultaten är så bra att de överträffar resultaten av alla andra typer av faunapassager vid dammar. Ring oss gärna så berättar vi om hur vi kan hjälpa er att få ert system på plats!!


Whooshh styrkor
Möjlighet att förflytta anlockning av fisk till de platser där fisken står.
Möjlighet att ha flera platser för anlockning.
Möjlighet att förändra anlockningen för att locka olika fiskarter.
Möjlighet att mäta och utvärdera resultat i vattendraget via skanningsutrustning.
Vi kan selektera vilka fiskar som skall gå vidare.
Fisken går i en för fisken naturlig miljö utan skador eller stress.
I en vanlig fiskväg kan fisk stöta på faror och bli stressad av andra fiskar vilket gör att den vänder. I whooshh väljer fisken att gå men systemet kan automatiskt selekteera om det är Ok avs varje individ om de ska tillåtas gå vidare.
Fisken förflyttas snabbt utan att bli uttröttad i långa vandringsvägar. Det här gör att fisken når långt upp i vattensystemen.
Kostnaden för Whooshh system är betydligt lägre än andra lösningar.
Att installera ett Whosshsystem går snabbt 2-8 veckor!
Om fiskvandring förbi en stor damm är ett problem så är whooshh en helt ny fantastisk lösning!

 Ladda gärna ner nedan broschyr
för att läsa om projektet i Cle Elum DamStudier gjorda på Whooshh system  Klicka här

Vill ni se fler filmer från Whooshh klicka här

 

Ålyngeluppsamlare

Vi kan nu även erbjuda ålyngeluppsamlare för större dammar. Mer info kommer men på denna länk finns mer info på engelska.
Ålyngeluppsamlare